Pozwolenie na broń

Prowadzimy kursy:

– dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich

– prowadzącego strzelanie

– strzelań ochroniarskich, policyjnych itp.
 

Wymogi  dla  osób  ubiegających się  o  pozwolenie na  posiadanie broni:

- Ukończone 21 lat

- Zaświadczenie od lekarza psychiatry i psychologa

- Nie karany (z drobnymi wyjątkami)Nasi prawnicy prowadzą postępowania. Od początku do końca prowadzimy delikwenta  „za rączkę”. Organizujemy badania lekarskie w sposób przede wszystkim wygodny. Wspólnie wyjeżdżamy na egzamin patentowy itp. Procedura trwa od 3-4 miesięcy.
 

G w a r a n t u j e m y   1 0 0 %   s k u t e c z n o ś ć

Wszystkie koszty związane z otrzymaniem pozwolenia na posiadanie broni oscylują ok. 2000 zł. Koszty do poniesienia sukcesywnie, w czasie 3-4 miesięcy.

! ! ! !    Z  A  P  R  A  S  Z   A  M  Y     ! ! ! !