Regulamin i zasady korzystania

Regulamin :

 

Zasady korzystania ze strzelnicy:

Poza obowiązującymi na każdej strzelnicy zasadami wynikającymi przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności regulaminu strzelnicy, przez lata praktyki wypracowaliśmy wynikające z zasad dobrego tonu, wychowania i dobrej praktyki strzeleckiej dodatkowe zasady.

A są to: 

         Myśl za siebie i za innych…..

(nie stwarzaj niebezpieczeństwa, zwracaj uwagę innym, może inni nie widzą zagrożenia…,to na pewno nie zaszkodzi i nikt się nie obrazi)

         Zostaw strzelnicę w takim stanie, w jakim chciałbyś ją zastać

(zabierz swoje śmieci, zamieć łuski, ktoś może się poślizgnąć, odnieś i ułóż na miejsce wyposażenie z którego korzystałeś - np. taker….. itp.)

         Pytaj prowadzącego strzelanie….,czy też bardziej doświadczonych współużytkowników strzelnicy w razie jakichkolwiek wątpliwości


Dla osób posiadających własną broń i korzystających ze strzelnicy okazjonalnie wstęp na strzelnicę jest bezpłatny. Zależy nam na popularyzacji strzelectwa, dobrej zabawie i pozytywnym wizerunku.

Osoby, które w sposób systematyczny korzystają ze strzelnicy
znają jej potrzeby i zazwyczaj stosują się do dodatkowej zasady:

         Bądź w porządku, pomóż w utrzymaniu strzelnicy; coś przynieś, coś zrób, zostaw więcej niż zastałeś………….

Podmioty, które wykorzystują strzelnicę w celach komercyjnych, zajmują się profesjonalnie strzelectwem albo organizują spotkania lub imprezy na strzelnicy, ustalają odpłatność za korzystanie ze strzelnicy każdorazowo z osobami opiekującymi się strzelnicą.